Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Brenk over "gepensioneerden met een lager inkomen die arm zijn of moeilijk rond kunnen komen"

Download Download

Ondertekenaars