Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Van Dam en Van Helvert over het statement gemaakt door de (werkgroep Legal Affairs en Human Rights van de) Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa

Download Download

Ondertekenaars