Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Westerveld over het bericht dat de maatschappelijke urgentie van de problematiek van laaggeletterdheid is zo hoog dat er geen tijd te verliezen is

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Aanbiedingsbrief