Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Fritsma en Van Aalst over de asielbus tussen Ter Apel en Emmen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.G.J. Harbers, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De asielbus tussen Ter Apel en Emmen

Indiener S.R. Fritsma, Tweede Kamerlid