Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Meenen over het bericht dat honderden Nederlandse wetenschappers publiceerden in neptijdschriften

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.