Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Van der Graaf en Dik-Faber over het kappen van oude bomenlanen langs provinciale wegen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het kappen van oude bomenlanen langs provinciale wegen

Indiener S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid