Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van de leden Emiel van Dijk, De Jong en Helder over het bericht ‘Bizar probleem Defensie: Schietende jassen’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    B. Visser, staatssecretaris van Defensie

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Emiel van Dijk, De Jong en Helder over het bericht 'Bizar probleem defensie: Schietende jassen'

Indiener B. Visser, staatssecretaris van Defensie

Schriftelijke vragen

Het bericht “Bizar probleem defensie: Schietende jassen”

Indiener E. (Emiel) van Dijk, Tweede Kamerlid