Schriftelijke vragen

De betreffende beantwoording schriftelijke vragen (2018Z02462) betreffende oogstramingen CBS

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

30-04-2018
Antwoord op vragen van de leden Geurts en Van den Berg over oogstramingen CBS

10-04-2018
Uitstel beantwoording vragen van de leden Geurts en Van den Berg over oogstramingen door het CBS