Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Slootweg en Rog over de maatschappelijke diensttijd en de status van het diplomasupplement na het vervullen hiervan

Download Download

Ondertekenaars