Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Kerstens over het artikel ‘Geweerde zorgbureaus slepen in andere Twentse gemeenten nieuw contract in de wacht’

Download Download

Ondertekenaars