Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Omtzigt, Anne Mulder en Asscher over de gevolgen van het no deal-scenario voor Nederlandse en EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken
  • Mede namens
    M.G.J. Harbers, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
  • Mede namens
    W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen en antwoorden

23987-229 Lijst van vragen en antwoorden over de uittreding van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU) (Brexit) en de gevolgen hiervan voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (het ministerie van SZW)

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief commissie aan bewindspersoon

Gevolgen Brexit voor ministerie SZW

Indiener M.E. Esmeijer, griffier

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00