Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van der Lee over het artikel ‘Betalen om op te zeggen’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W.B. Hoekstra, minister van Financiën
  • Mede namens
    M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van der Lee over het artikel ‘Betalen om op te zeggen’

Indiener M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Schriftelijke vragen

Het artikel ‘Betalen om op te zeggen’

Indiener T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid
Naar boven