Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Lodders over het bericht ‘verandering fiscale regels dochterbedrijf gaat jaren kosten’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M. Snel, staatssecretaris van Financiën

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Lodders over het bericht 'Verandering fiscale regels dochterbedrijf gaat jaren kosten'

Indiener M. Snel, staatssecretaris van Financiën

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘verandering fiscale regels dochterbedrijf gaat jaren kosten’

Indiener W.J.H. Lodders, Tweede Kamerlid