Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Jasper van Dijk en Alkaya over kloksystemen op basis van vingerafdrukken

Download Download

Ondertekenaars