Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Jasper van Dijk en Alkaya over kloksystemen op basis van vingerafdrukken

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Jasper van Dijk en Alkaya over kloksystemen op basis van vingerafdrukken

Indiener T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Schriftelijke vragen

Kloksystemen op basis van vingerafdrukken

Indiener J.J. (Jasper) van Dijk, Tweede Kamerlid