Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van der Molen inzake het bericht 'Verplicht op eigen kosten naar New York voor een paar studiepunten'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht 'Verplicht op eigen kosten naar New York voor een paar studiepunten'

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid