Schriftelijke vragen : Elektromagnetische velden en elektrohypersensitiviteit

Download

Indieners

  • Gericht aan
    S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
  • Indiener
    M.R.H.M. von Martels, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Von Martels over elektromagnetische velden en elektrohypersensitiviteit

Indiener S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat