Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Özdil en Özütok over de afhandeling van de zaak Artez

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede namens
    K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De afhandeling van de zaak Artez

Indiener Z. Özdil, Tweede Kamerlid
Naar boven