Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord vragen van het lid Van den Hul over ouders die zich blauw betalen aan slimme kinderen die extra lessen nodig hebben

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.