Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over een toename van meldingen over verwarde huurders

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

18-07-2017
Uitstel beantwoording vragen van het lid Beckerman over een toename van meldingen over verwarde huurders

29-06-2017
Een toename van meldingen over verwarde huurders