Mondelinge vragen

Het bericht dat Turkije paspoorten intrekt van Turken waarvan vermoed wordt dat ze banden hebben met de G├╝len-beweging (Trouw, 17 februari 2017)

Download Download

Indieners