Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Diertens, Van Eijs en Van Veldhoven over de brand bij de olieraffinaderij Isla op Curaçao

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.H.A. Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Mede namens
    S.A.M. Dijksma, staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De brand bij de olieraffinaderij Isla op Curaçao

Indiener A.E. Diertens, Tweede Kamerlid
Naar boven