Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Peters over het door bedrijven laten verwijderen van de registratie vanuit het Bureau Krediet Registratie (BKR)

Download Download

Ondertekenaars