Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Van der Staaij, De Roon, Baudet, Ten Broeke, Voordewind en Knops over haatzaaien in Palestijnse schoolboeken

Download Download

Ondertekenaars