Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Tanamal over mantelzorgende studenten

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.J. van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Tanamal en Asante over Mantelzorgende studenten

Indiener M.J. van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Schriftelijke vragen

Mantelzorgende studenten

Indiener G.S.I.A. Tanamal, Tweede Kamerlid