Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Visser en Hoogland over het beginnersrijbewijs

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

31-08-2016
Uitstel beantwoording vragen van de leden Visser en Hoogland over het beginnersrijbewijs

26-07-2016
Het beginnersrijbewijs