Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Visser en Hoogland over het beginnersrijbewijs

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    G.A. van der Steur, minister van Veiligheid en Justitie
  • Mede namens
    M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, minister van Infrastructuur en Milieu

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Visser en Hoogland over het beginnersrijbewijs

Indiener G.A. van der Steur, minister van Veiligheid en Justitie

Schriftelijke vragen

Het beginnersrijbewijs

Indiener B. Visser, Tweede Kamerlid
Naar boven