Schriftelijke vragen : De positie van de landelijke ouderorganisatie Ouders & Onderwijs

Download

Indieners

  • Gericht aan
    S. Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Indiener
    T.E. Siderius, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Siderius over de positie van de landelijke ouderorganisatie Ouders & Onderwijs

Indiener S. Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap