Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Leijten over het bericht dat het UMC Utrecht de omstreden KNO-arts weer laat opereren

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

01-04-2016
Het bericht dat het UMC Utrecht de omstreden KNO-arts weer laat opereren