Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Bashir over de uitspraak van de Hoge Raad dat ZZP’ers hun huur kunnen aftrekken

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.D. Wiebes, staatssecretaris van Financiën

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Bashir over de uitspraak van de Hoge Raad dat ZZP’ers hun huur kunnen aftrekken

Indiener E.D. Wiebes, staatssecretaris van Financiën

Schriftelijke vragen

De uitspraak van de Hoge Raad dat ZZP’ers hun huur kunnen aftrekken

Indiener F. Bashir, Tweede Kamerlid