Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van Bommel over het bericht “Ngo’s dachten in Nederland veilig te zijn, maar dat pakt anders uit”

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.G. Koenders, minister van Buitenlandse Zaken
  • Mede ondertekenaar
    G.A. van der Steur, minister van Veiligheid en Justitie

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht “Ngo’s dachten in Nederland veilig te zijn, maar dat pakt anders uit”

Indiener H. van Bommel, Tweede Kamerlid