Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen de leden Leijten en Van Gerven over het bericht dat zorgkosten juist zullen stijgen door het openbaar maken van tarieven

Download Download

Ondertekenaars