Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Gerven over de verloren cassatie waar de diensten van een magnetiseur als gelijkwaardig werden betiteld aan die van BIG-geregistreerde psychologen en psychiaters

Download Download

Ondertekenaars