Schriftelijke vragen

Het bericht VNG-pilot toch in strijd met Drank-en Horecawet

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

19-01-2016
Antwoord op vragen van het lid Volp over het bericht VNG-pilot toch in strijd met Drank- en Horecawet