Schriftelijke vragen

Het zogeheten gelijkberechtigingsdossier

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

18-09-2015
Antwoord op vragen van het lid Geurts inzake het gelijkberechtingingsdossier