Schriftelijke vragen

Het maken van pasfoto’s op gemeentehuizen

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

19-03-2015
Antwoord op vragen van de leden Bisschop en Van Toorenburg over het maken van pasfoto’s op gemeentehuizen