Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Aukje de Vries en De Boer over het bericht 'NS wil af van winkelvastgoed'

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

20-02-2015
Het bericht “NS wil af van winkelvastgoed”