Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Verhoeven over de algemene voorwaarden van De Persgroep voor freelance journalisten

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    K.H.D.M. Dijkhoff, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
  • Mede namens
    H.G.J. Kamp, minister van Economische Zaken
  • Mede namens
    S. Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De nieuwe algemene voorwaarden van De Persgroep voor freelance journalisten

Indiener K. Verhoeven, Tweede Kamerlid