Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Van Dekken, Kerstens en Servaes over het bericht ‘FIFA: Welzijn arbeiders Qatar niet onze zaak’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.I. Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Mede namens
    E.M.J. Ploumen, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  • Mede namens
    A.G. Koenders, minister van Buitenlandse Zaken

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van Dekken, Kerstens en Servaes over het bericht ‘FIFA: Welzijn arbeiders Qatar niet onze zaak’

Indiener E.I. Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘FIFA: Welzijn arbeiders Qatar niet onze zaak’

Indiener T.R. van Dekken, Tweede Kamerlid