Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Schouw over de gerechtelijke uitspraak dat de staatssecretaris zelf in opvang voor uitgeprocedeerden moet voorzien

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    F. Teeven, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De gerechtelijke uitspraak dat de staatssecretaris zelf in opvang voor uitgeprocedeerden moet voorzien

Indiener A.G. Schouw, Tweede Kamerlid