Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Schouw over de gerechtelijke uitspraak dat de staatssecretaris zelf in opvang voor uitgeprocedeerden moet voorzien

Download Download

Ondertekenaars