Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van de leden Bontes en Van Klaveren over de affaire Demmink

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    I.W. Opstelten, minister van Veiligheid en Justitie
  • Mede namens
    M. (Mark) Rutte, minister-president
  • Mede namens
    F. Teeven, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Bontes en Van Klaveren over de affaire Demmink

Indiener I.W. Opstelten, minister van Veiligheid en Justitie

Schriftelijke vragen

De affaire Demmink

Indiener L. Bontes, Tweede Kamerlid