Mondelinge vragen

Het lid Kersten (PvdA) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Werkgevers: Klijnsma chanteert’ (Persdienst, 27 juni 2014)

Download Download

Indieners