Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van Gerven over het bericht dat patiënten met schildklierproblemen van geneesmiddel moeten wisselen door het preferentiebeleid van verzekeraars ondanks dat de NHG-richtlijn en de KNMP-richtlijn anders voorschrijven

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.I. Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht dat patiënten met schildklierproblemen van geneesmiddel moeten wisselen door het preferentiebeleid van verzekeraars ondanks dat de NHG-richtlijn (Nederlands Huisartsen Genootschap) en de KNMP-richtlijn (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie) anders voorschrijven

Indiener H.P.J. van Gerven, Tweede Kamerlid