Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Nijboer naar aanleiding van berichten in de media dat Oostenrijk en Luxemburg hun bankgeheim willen behouden

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.