Interpellatievragen : Interpellatievragen over de uitvoering van de Wet die bepaalt dat er een basistarief op basis van kwaliteit dient te worden vastgesteld door de gemeenteraad alvorens er een aanbestedingsprocedure voor huishoudelijke verzorging wordt gestart

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

Beantwoording vragen van het lid Leijten t.b.v. het interpellatiedebat op woensdag 16 januari over de invoering van de verplichting van gemeenten om een basistarief op basis van kwaliteitseisen te hanteren bij huishoudelijke zorg

Indiener M.J. van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport