Aanhangsel van de Handelingen : De aanbestedingsplicht bij projectontwikkeling

Download

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

Nader antw aanbestedingsplicht bij projectontwikkeling

Indiener J.M. Cramer, minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer