Mondelinge vragen : Olifantenjacht

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Dion Graus, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31379-9 Reactie op verzoek cie over het artikel ‘Jacht op olifanten weer geopend’

Indiener G. Verburg, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - reactie vragen op het gegeven dat stropen is toegenomen.

Indiener D.J.G. Graus, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:00

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Wilde zwijnen en Throphy Hunting

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:55
Naar boven