Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Arib over het bericht dat artsenorganisatie KNMG wil dat huisartsen voortaan getoetst worden op regels inzake euthanasie

Download Download

Ondertekenaars