Brief commissie aan bewindspersoon : Verzoek om meer informatie over aanpassingen scope en uitrol ERTMS

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M. Schukkink, griffier

Activiteiten

Begroting Binnenlandse Zaken (VII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 18:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

20e voortgangsrapportage ERTMS

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 12:00

Spoor

Commissiedebat
Tijd activiteit: 12:30