Brief lid / fractie : Verzoek van de leden Paternotte (D66) en Becker (VVD) om een commissiedebat tussen het meireces en het zomerreces te plannen met de minister van SZW, de minister van Buitenlandse Zaken en de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs over buitenlandse inmenging en beïnvloeding, in vervolg op het commissiedebat in 2023 en daarnaast een brief over de stand van zaken over dit onderwerp aan de betreffende bewindspersonen te verzoeken te ontvangen voor het in te plannen commissiedebat .

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Jan Paternotte, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Bente Becker, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek brief met de stand van zaken over buitenlandse inmenging en beïnvloeding

Indiener H.J. Post, griffier