Lijst van vragen : Verslag houdende een lijst van vragen inzake Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)(Kamerstuk 36550-IV)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W. Paulusma, voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties
  • Mede ondertekenaar
    E.A.M. Meijers, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

36550-IV-4 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener W. Paulusma, voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan stas. BZK. inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2024(wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Indiener E.A.M. Meijers, griffier

Memorie van toelichting

36550-IV-2 Memorie van toelichting

Indiener H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Voorstel van wet

36550-IV-1 Voorstel van wet

Indiener H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:15