Motie : Motie van het lid Wilders over het aanwijzen van de heren E. Dijkgraaf en R. van Zwol als informateurs met als opdracht de mogelijkheid te onderzoeken van een programkabinet op basis van een akkoord op hoofdlijnen tussen de fracties van PVV, VVD, NSC en BBB en deze opdracht binnen uiterlijk acht weken af te ronden

Download

Indieners

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 108
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
PVV 37 Voor
GroenLinks-PvdA 25 Tegen
VVD 24 Voor
NSC 20 Voor
D66 9 Tegen
BBB 7 Voor
CDA 5 Voor
SP 5 Voor
ChristenUnie 3 Voor
DENK 3 Tegen
FVD 3 Voor
PvdD 3 Tegen
SGP 3 Voor
Volt 2 Tegen
JA21 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief Kamer

36471-36 Brief van de Voorzitter over de opdracht aan de informateurs van 20 maart 2024

Indiener M. (Martin) Bosma, Voorzitter van de Tweede Kamer

Activiteiten

Debat over het eindverslag van de informateur

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:15